Gjøl Ro & Kajakklub er beliggende på Gjøl Havn, ved Limfjorden i det skønne Nordjylland, hvorfra der er rige muligheder for at dyrke forskellige former for motion på vandet.

Klubben blev stiftet  den 2. marts 1989 og er med årene blev til mere end en roklub klub nemlig en Ro og Kajakklub og har idag ca. 90 medlemmer.

Robåde

I vores roafdeling er der mulighed for at ro i vores 2 og 4 åres inriggerbåde med styrmand, som er den bedste og mest stabile bådtyper at benytte til motionsroning. 

Vi kan også tilbyde Sculler roning med lidt mere fart på som og udfordrer balancen lidt mere.

Klubben råder over adskillige både af hver type og har rohold i dagtimerne og om aftenen hen over hele sommeren.

Havkajak
Også her kan alle være med, begynder som øvet.

Klubben råder over en del havkajakker af forskellig type og størrelse således at der er noget for en hver smag, størrelse og vægtklasse.

Kajakroerne binder sig selvfølgelig ikke til kajakroning alene, men har også mulighed for at ro i klubbens andre både f.eks, inrigger både eller sculler.

Kajak kursus

Vil du lære at ro Kajak her i 2023? 😁
Gjøl Ro & Kajakklub starter nyt Kajak Kursus 25. april.
På kurset lærer du teori, ro teknik og sikkerhed omkring at ro Kajak mm.
I Kajakklubben er Kajakker, pagajer mm til rådighed under kurset, efter gennemført kursus kan du benytte klubbens kajakker til ture på fjorden og deltage på klubaftener og klubbens øvrige ture. Samt selvfølgelig være en aktiv del af klubben
Undervisning varetages af klubbens egne instruktører igennem hele kurset.
❌Vigtige datoer i forbindelse med kajakkursus, samt pris❌
Introduktion til kurset – d. 25. April 2022 kl. 18.30
Vil vi gerne invitere dig på en kop kaffe i klubhuset hvor vi vil fortælle dig lidt om klub-
ben, hvad kurset kræver af dig og ikke mindst en snak om vores sikkerhedsregler.✅
30. April er der muligheden for at komme med i svømmehallen.
Først vil vi sikre os at du kan svømme og efterfølgende vil vi lære dig nogle obligatoriske redningsregler, som du senere på foråret skal vise at du mestrer ude på fjorden.
Weekendkurset afholdes lørdag d. 13. maj og søndag d. 14. maj
I og omkring vores klubhuset på Gjøl havn.
Begge dage fra kl. 09.00 til ca. kl. 16.00,
og vi sørger for forplejningen.✅
Du SKAL deltage begge hele dage for at kunne blive friroet.
🤝Frironing og ”prøve”🤝
For at kunne få dit kursusbevis forventer vi at du inden d. 22. juni har roet 50 km på vores ro aftener og at du består en lille ”prøve” hvor vi sikrer os at du er i stand til at tage vare på dig selv inden du bliver sluppet fri.
Vi afholder prøverne løbende, efter-
hånden som man får roet sine 50 km, dog senest d. 22 juni 2022.
Ro aftenerne er hver tirsdag og torsdag, vi er klar til at gå på vandet kl. 18.30 og der er instruktører tilstede.
Vi ror og hygger os sammen med klubbens øvrige medlemmer.
Betaling:
For at deltage i kurset skal du inden d. 21. april 2023 har indbetalt dit klubkontingent for
et år, 900 kr. (unge under 25 år 500 kr.) plus et kursusgebyr på 900 kr. – i alt 1.800
kr.
Der er begrænset antal pladser på kurset, pladserne tildeles efter først til mølle-princippet
✅Tilmelding til Kajak kursus:
Jesper Krage på tlf. 41625855 eller på mail kajak@gjoel-roklub.dk